Πως θα βγείτε από τον «Τειρεσία»

Στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία είναι σήμερα καταχωρισμένοι εκατομμύρια πολίτες, πολλοί εκ των οποίων επιχειρηματίες, επαγγελματίες και αγρότες, καθώς έχουν αφήσει απλήρωτες επιταγές, ή καθυστερούν τις δόσεις των δανείων τους (ανάλογη είναι η εικόνα και για τους δανειολήπτες που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους).

Ομως όσο εύκολο είναι να μπει κανείς στη μαύρη λίστα, τόσο δύσκολο είναι να διαγραφεί από αυτή.

Μάλιστα τον τελευταίο χρόνο γίνονται προσπάθειες να απλουστευθούν οι διαδικασίες για τη διαγραφή δυσμενών στοιχείων από την Τειρεσίας. Από το υπουργείο Ανάπτυξης έχει προταθεί στους τραπεζίτες η αντικατάσταση του Τειρεσία με ένα σύστημα αξιολόγησης της συναλλακτικής συμπεριφοράς των πολιτών με τις τράπεζες στα πρότυπα του βρετανικού μοντέλου.

Πρόκειται δηλαδή για ένα σύστημα που θα απεικονίζει όλους τους δανειολήπτες και τις σχέσεις τους με κάθε τράπεζα -όλα τα δάνεια και τις κάρτες που έχει κάθε πολίτης σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα-, και παράλληλα θα υπάρχει βαθμολόγιο (point system) με βάση τη συμπεριφορά τους και σειρά άλλων κριτηρίων (π.χ. επάγγελμα, ηλικία κλπ.). Επίσης στον νέου τύπου Τειρεσία θα μπορούσαν να καταγραφούν και οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες, δίνοντας πραγματική εικόνα για το ποιος ενώ διαθέτει σημαντικά κεφάλαια στο εγχώριο πιστωτικό σύστημα δεν πληρώνει τα δάνειά του, επικαλούμενος οικονομική ένδεια.

Πώς θα διαγραφείτε Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Οι πληροφορίες διαγράφονται από το σύστημα εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας (π.χ. ακάλυπτες επιταγές) στην οποία εντάσσονται οι πληροφορίες που διαγράφονται.

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Για μεταβολές δεδομένων που έχουν σχέση με κατασχέσεις ακινήτων, είτε για εξώδικη τακτοποίηση από την Τειρεσίας, είτε για διαγραφή μέσω δικαστικής απόφασης, χρειάζεται πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου που πιστοποιεί την άρση της υπόψη κατάσχεσης. Προσοχή, γενικό πιστοποιητικό «μη βαρών» δεν γίνεται αποδεκτό.

Στις περιπτώσεις μεταβολών των δεδομένων σε σχέση με προγράμματα πλειστηριασμού το απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι βεβαίωση του συμβολαιογράφου που είχε ορισθεί ως «επί του πλειστηριασμού υπάλληλος» ότι ματαιώθηκαν οι προγραμματισμένοι πλειστηριασμοί με ακριβή αναφορά των ημερομηνιών που ματαιώθηκε η διεξαγωγή τους.

Για μεταβολές δεδομένων σε σχέση με Προσημειώσεις και Υποθήκες απαιτείται πιστοποιητικό του υποθηκοφυλακείου για τις γενόμενες συγκεκριμένες εξαλείψεις, όπως επίσης αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων εξάλειψης.

Στις περιπτώσεις μεταβολών των δεδομένων σε σχέση με Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι δικαστική απόφαση ανάκλησης της συγκεκριμένης πτώχευσης ή επικύρωσης του επιτευχθέντος πτωχευτικού συμβιβασμού, όπως επιπλέον πιστοποιητικό τελεσιδικίας της απόφασης, και απόσπασμα από το φύλλο του δελτίου δικαστικών δημοσιεύσεων όπου καταχωρίστηκε περίληψη της πρωτόδικης αυτής απόφασης.

Χρόνος τήρησης στοιχείων στη «μαύρη λίστα»

Ολα τα δεδομένα -επιταγές, δάνεια κλπ.- καταγράφονται στη «λευκή λίστα», ωστόσο στη «μαύρη λίστα» γράφονται οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση (στους 3 μήνες οι πιστωτικές κάρτες στους 9 μήνες τα στεγαστικά δάνεια).

Ο χρόνος τήρησης των δυσμενών οικονομικών στοιχείων στα αρχεία της Τειρεσίας ΑΕ, δηλαδή η «μαύρη λίστα» έχει ως εξής:

  • Επιταγές και συναλλαγματικές: 2 χρόνια.
  • Καταγγελίες συμβάσεων καρτών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων: 2 χρόνια.
  • Διαταγές πληρωμής: 3 χρόνια.
  • Προγράμματα πλειστηριασμών: 4 χρόνια.
  • Κατασχέσεις- επιταγές του ΝΔ 1923: 4 χρόνια.
  • Διοικητικές κυρώσεις του υπ. Οικονομικών: 4 χρόνια
  • Αιτήσεις πτωχεύσεων με τη συμπλήρωση 5 ετών από την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο.
  • Κηρυχθείσες πτωχεύσεις διαγράφονται μετά την πάροδο 10 ετών.
  • Αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού – αιτήσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών. Παραμένουν στο αρχείο 3 χρόνια από την εξόφληση της οφειλής. Αν οι αιτήσεις δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό διαγράφονται από το αρχείο 3 χρόνια μετά την υποβολή τους. Σε περίπτωση που ο αιτών παραιτηθεί η πληροφορία διαγράφεται μετά από 1 χρόνο. Διατηρούνται στο αρχείο 3 χρόνια μετά την αποπληρωμή του χρέους.
  • Απόφαση δικαστικής ρύθμισης χρεών διατηρείται στο αρχείο για 3 χρόνια.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»  Με βάση όσα ισχύουν σήμερα, τα στοιχεία στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία ή το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) & Σύστημα Υποθηκών – Προσημειώσεων (ΣΥΠ), όπως ονομάζονται επίσημα, διατηρούνται από 2 (επιταγές, συναλλαγματικές) έως και 10 έτη (πτωχεύσεις).

Οι πληροφορίες που αφορούν σφραγισμένες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων καρτών και δανείων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες και αιτήσεις πτωχεύσεων εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 1.000 ευρώ, δεν αναγράφονται στη «μαύρη λίστα». Αυτό δεν ισχύει εφόσον στο σύστημα υφίσταται καταχωρημένη πληροφορία για, αίτηση πτώχευσης χωρίς ποσό, κηρυχθείσα πτώχευση ή διοικητική κύρωση του υπουργείου Οικονομικών ή αίτηση/απόφαση ή συμφωνία συνδιαλλαγής ή αίτηση δικαστικής ρύθμισης οφειλών ή απόφαση δικαστικής ρύθμισης χρεών.

Επίσης, δεν εμφανίζονται στο αρχείο μεταδιδόμενων πληροφοριών τα «φέσια» που έχουν αποδεδειγμένα εξοφληθεί εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ στο σύνολό τους και δεν υπερβαίνουν τα τρία στοιχεία/τεμάχια επίσης.

Τα στοιχεία που δεν εμφανίζονται μπορούν να μεταδοθούν από την Τειρεσίας εάν εμφανισθούν νέα δεδομένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων που θα έχουν ως συνέπεια την υπέρβαση των αντίστοιχων ποσών.

Ανεξαρτήτως διάρκειας τήρησης κάθε επιμέρους πληροφορίας στα συστήματα της Τειρεσίας, όλες διαγράφονται από το αρχείο μετά την παρέλευση δέκα ετών. Εξαιρούνται και δεν διαγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών που δεν έχουν αρθεί.

Εφη Καραγεώργου