Πως μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να αποφύγουν το τέλος επιτηδεύματος

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, διαπίστωσε ότι πέρυσι 240.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες υπέβαλαν μηδενικές φορολογικές δηλώσεις ή δεν υπέβαλλαν καθόλου δήλωση.

Με επιστολές που θα τους αποστείλει τις επόμενες ημέρες θα τους ενημερώνει για τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, ώστε να αποφύγουν το τέλος επιτηδεύματος. Η αίτηση υποβάλλεται στο Μήτρώο κάθε ΔΟΥ.

Στην περίπτωση όπου αποδεικνύεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πέρυσι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, το σύνηθες πρόστιμο για την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών είναι μόλις 40 ευρώ, δημιουργώντας σημαντικό περιθώριο «κέρδους» έναντι της πληρωμής τέλους επιτηδεύματος για όσους έχουν ανενεργά δελτία παροχής υπηρεσιών.

Όσοι όμως έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς, μπορεί να βρεθούν προ εκπλήξεων καθώς το κλείσιμο των βιβλίων συνεπάγεται έλεγχο και ενδεχομένως πολλαπλάσια πρόστιμα σε σχέση με το τέλος επιτηδεύματος που θα γλιτώσουν.

Φέτος, οι επιτηδευματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, θα κληθούν να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος:

• 400 ευρώ για όσους έχουν έδρα σε τουριστικές περιοχές και πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους

• 500 ευρώ για όσους έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και

• 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα, εφόσον διατηρούν υποκαταστήματα.

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.

Το τέλος επιτηδεύματος θα ενσωματωθεί στα εκκαθαριστικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπως άλλωστε και η έκτακτη εισφορά για τα περυσινά εισοδήματα και θα εξοφληθεί σε έως τρεις δόσεις, ανάλογα με το χρόνο εκκαθάρισης της δήλωσης.

Πηγή : peristerinews.gr