Πώληση συμμετοχής της Τρ. Πειραιώς

Στα 133 εκατ. δολάρια ανέρχεται το ποσό που λαμβάνει η Τράπεζα Πειραιώς από τη μεταβίβαση της συμμετοχή της στη Marathon Banking Corpora-tion, η οποία εδρεύει στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

Αγοραστής του ποσοστού της ελληνικής τράπεζας, το οποίο ανέρχεται σε 98,5% είναι η Investors Bancorp Inc. Σημειώνεται πως η Investors Bancorp έχει έδρα την περιοχή του Σορτ Χιλς στο Νιου Τζέρσεϊ και είναι μία τοπική τράπεζα (community bank) που προσφέρει όλο το φάσμα υπηρεσιών προς πελάτες και έχει ενεργητικό 11,3 δισ. δολαρίων. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, το τίμημα των 133 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά, ανέρχεται σε μιάμιση φορά τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (tan-gible book value) της Mara-thon Bank.

Κεφάλαια
Η συναλλαγή αναμένεται να βελτιώσει κατά περίπου 22 μονάδες βάσης το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο 9,3% (pro-forma για το Μάρτιο 2012). Η συναλλαγή έχει εγκριθεί από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εκ του νόμου αδειών των αρμόδιων εποπτικών και κανονιστικών αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου του 2012.

Πηγή: imerisia.gr