Σε εισαγωγή στο Σίτι και αλλαγή έδρας στην Ελβετία προχωρά η Coca-Cola Hellenic

Αθήνα

Η Coca-Cola Hellenic ανακοίνωσε την εισαγωγή της στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και την επικείμενη συμμετοχή της στο δείκτη FTSE 100, μέσω της ανταλλαγής μετοχών μεταξύ της Coca-Cola Hellenic και της Coca-Cola HBC AG.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καταλήγει επίσης στην απόφαση ότι είναι συμφέροντες για την ίδια και το σύνολο των κατόχων των μετοχών και των ADSs της Coca-Cola Hellenic οι όροι της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής.

Η Coca-Cola HBC AG θα αποτελεί πλέον τη νέα μητρική εταιρεία του Ομίλου, με έδρα την Ελβετία, με παράλληλη εισαγωγή στο ΧΑ και στο NYSE μέσω ADSs.

Περιληπτικά

  • Η Coca-Cola HBC AG, η οποία θα είναι η νέα μητρική του ομίλου, θα ανταλλάξει τις μετοχές της (μια προς μια) με τις μετοχές της Coca-Cola Hellenic
  • Η νέα μητρική θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με παράλληλη εισαγωγή στο ΧΑ και στο NYSE μέσω ADSs.
  • Η νέα αυτή μητρική εταιρεία θα έχει έδρα στην Ελβετία και θα την στελεχώνουν τα υφιστάμενα διοικητικά στελέχη
  • Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης η νέα μητρική εταιρεία κατέχει τουλάχιστον το 90% των μετοχών της Coca-Cola Hellenic Α.Ε., θα επιδιώξει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, την υποχρεωτική εξαγορά της μειοψηφίας και τη διαγραφή των μετοχών Coca-Cola Hellenic από το ΧΑ, επιδιώκοντας την  παράλληλη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Coca-Cola HBC AG στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Συνεδρίαση του ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Coca-Cola Hellenic συνεδρίασε προκειμένου να μελετήσει και αξιολογήσει τους όρους της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που περιγράφονται στην ανακοίνωση της Coca-Cola HBC AG, τη σχετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής και τα λοιπά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που αφορούν τις σχετικές συμφωνίες χρηματοδότησης της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής και τις λοιπές επικουρικές (stand-by) συμφωνίες χρηματοδότησης του Ομίλου Coca-Cola Hellenic.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Coca-Cola Hellenic προτείνει στους κατόχους των Μετοχών και των ADSs της Coca-Cola Hellenic να ανταλλάξουν, στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής, τις Μετοχές και ADSs της Coca-Cola Hellenic με Μετοχές και ADSs της Coca-Cola HBC AG αντίστοιχα οι οποίες αντιπροσωπεύουν Μετοχές της Coca-Cola HBC AG.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει στην ΕΚ και θα δημοσιεύσει την άποψή του επί της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής, ως απαιτείται από το Νόμο.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola Hellenic ελήφθη με ομόφωνη απόφαση των παρόντων και ψηφισάντων συμβούλων.

Οι κ.κ. Αναστάσιος Π. Λεβέντης, Αναστάσιος Γ. Δαυίδ και Χαράλαμπος Κ. Λεβέντης, που ορίζονται από την Kar-Tess Holding και oι κ.κ. Irial Finan και John Hunter που ορίζονται από την The Coca-Cola Company δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση ενώ ο κ. Γεώργιος Α. Δαυίδ, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστη στη συνεδρίαση για σκοπούς σχηματισμού απαρτίας, αλλά απείχε από την ψηφοφορία στα θέματα αυτά.

Η Coca-cola Hellenic δραστηριοποιείται σε 28 χώρες και σε 3 ηπείρους, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής της Coca-Cola στον κόσμο και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία είναι έτοιμη να συμπεριληφθεί στον δείκτη FTSE 100 δηλαδή στα  100 blue chips του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Πηγή: In.gr