Σε ελεύθερη πτώση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κατακόρυφη πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης) στα χρόνια της κρίσης και των πολιτικών σκληρής λιτότητας καταδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat για το 2012. Ειδικότερα ανήλθε στο 75% του μέσου κοινοτικού όρου, από 88% που ήταν το 2010, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη συρρίκνωση στην ΕΕ.
Βουτιά σημείωσε και η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση των νοικοκυριών στην Ελλάδα, η οποία από το 98% το 2010 υποχώρησε στο 85% το 2012.

Για την καλύτερη αντίληψη των μεγεθών, αλλά και του τεράστιου χάσματος και των επικίνδυνων ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών στο εσωτερικό της ΕΕ, αναφέρεται ότι στο Λουξεμβούργο που παραμένει η πλουσιότερη χώρα στην ΕΕ το κατα κεφαλήν ΑΕΠ είναι 263% και στη φτωχότερη της ΕΕ Βουλγαρία 47%.

Σύμφωνα δε με την Eurostat, ο δείκτης αυτός αντανακλά καλύτερα το επίπεδο υλικής ευμάρειας των νοικοκυριών από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Τα στοιχεία

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Λουξεμβούργο παραμένει η πλουσιότερη χώρα στην ΕΕ των 28 κρατών-μελών, με την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις, ενώ φτωχότερη όλων είναι η Βουλγαρία.

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία είπε ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όπως εκφράζεται σε αγοραστική δύναμη, διαμορφώθηκε στο 263 για το Λουξεμβούργο το 2012, αισθητά πάνω από το 100 που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 20η θέση με 75, πίσω από την Πορτογαλία και την Σλοβακία. Το εντυπωσιακό είναι ότι η Ελλάδα διέθετε κατά κεφαλήν ΑΕΠ 88 το 2010, το πρώτο έτος λιτότητας και 80 το 2011.

Σε κατώτερες της Ελλάδας θέσεις βρίσκονται η Λιθουανία, η Εσθονία και η Πολωνία.

Η Τουρκία, που δεν ανήκει στην ΕΕ, έχει κατά κεφαλήν ΑΕΠ 54 και η Αλβανία 30.

Η αγοραστική δύναμη (PPS) είναι εικονική νομισματική μονάδα που εξαλείφει τις διαφορές τιμών μεταξύ των χωρών. Ένα PPS αγοράζει τον ίδιο όγκο αγαθών και υπηρεσιών σε όλες τις χώρες.

Η Αυστρία ήταν η δεύτερη πλουσιότερη χώρα στην ΕΕ το 2012 με 130, έναντι 129 το 2011 και 127 το 2010.

Παραδόξως η Ιρλανδία, που εντάχθηκε σε πρόγραμμα διάσωσης στα τέλη του 2010, παραμένει η τρίτη πλουσιότερη χώρα της ΕΕ.

 

In.gr