Σε υποβάθμιση της Κύπρου σε «BB+» προχώρησε η Fitch

Λευκωσία, Κύπρος
Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κύπρου σε «BB+» από «BBB-», με αρνητικές προοπτικές, προχώρησε την Δευτέρα η Fitch Ratings.

Η διαβάθμιση «BB+» είναι στο επίπεδο «junk», δηλαδή ομόλογα μη επενδυτικής διαβάθμισης.

Οι αρνητικές προοπτικές σημαίνουν ότι είναι ανοικτό το ενδεχόμενο νέας υποβάθμισης.

Ο οίκος αξιολόγησης αποδίδει την υποβάθμιση στη σημαντική αύξηση των κεφαλαίων που υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν οι κυπριακές τράπεζες, σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση που είχε κάνει τον Ιανουάριο.

«Αυτό οφείλεται κυρίως στην έκθεση των τριών μεγαλύτερων τραπεζών -της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας- στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Ελλάδας και σε μικρότερο βαθμό στην αναμενόμενη επιδείνωση των ποιότητας των εγχώριων στοιχείων ενεργητικού τους», επισημαίνει η Fitch στην ανακοίνωσή της.

«Η Fitch εκτιμά ότι οι κυπριακές τράπεζες θα χρειαστούν περαιτέρω ουσιαστικές κεφαλαιουχικές “ενέσεις”, ενδεχομένως έως 4 δισ. ευρώ (23% του ΑΕΠ), καθώς ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τα κυπριακά δάνεια έχει επίσης ενισχυθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ η κυπριακή οικονομία συρρικνώνεται και η ανεργία αυξάνεται», σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης.

«Με το δημοσιονομικό κόστος της στήριξης των τραπεζών πιθανώς να ενισχύεται στα 6 δισ. ευρώ, το δημόσιο χρέος ενδέχεται να ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 88%», προσθέτει.

Πηγή: in.gr