Σταμάτησαν να πληρώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ 1 ΔΙΣ. ΣΕ 1 ΜΗΝΑ

Στάση πληρωμών έχουν κηρύξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποτέλεσμα τα χρέη προς εφορίες και τελωνεία να αυξάνονται μήνα με τον μήνα με…. γεωμετρική πρόοδο.

Μόνο μέσα στον Απρίλιο τα “νέα” ληξιπρόθεσμα χρέη προσέγγισαν το 1 δις ευρώ ενώ στο σύνολο τους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές , “αγγίζουν” πλέον τα 58 δις ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό το στοιχείο πως ο  ένας στους τέσσερις υπόχρεους δήλωσης ΦΠΑ δεν την έχει  καταθέσει.

Την ίδια ώρα με ρυθμό …σημειωτόν γίνονται οι φορολογικοί έλεγχοι στις μεγάλες επιχειρήσεις και είναι ορατός ο κίνδυνος το οικονομικό επιτελείο να μην πιάσει  τους στόχους που έχουν τεθεί από την τρόικα για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου αριθμού ελέγχων.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως η υστέρηση  των φορολογικών  εσόδων απειλεί να εκτροχιάσει τον προϋπολογισμό.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)  στο τέλος Απριλίου τα «νέα» ληξιπρόθεσμα  χρέη (κατέστησαν ληξιπρόθεσμα εντός του τρέχοντος έτους) προς το Δημόσιο διαμορφώθηκαν  στα 3,09 δισ. ευρώ, από 2,17 δισ. ευρώ το Μάρτιο.

Εξάλλου το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών έως 31/12/2012 και νέων) των φυσικών προσώπων και  των επιχειρήσεων  στο τέλος Απριλίου διαμορφώθηκε στα 58 δισ. ευρώ, από 57,28 δισ. ευρώ  που ήταν τον  Μάρτιο.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει πως μέσα στον Απρίλιο οι εισπράξεις του Δημοσίου από  εξόφληση μέρους των “νέων” οφειλών  ήταν 401 εκατ. ευρώ, έναντι 140 εκατ. ευρώ τον  Μάρτιο, ενώ των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών έφθασαν  σε 754 εκατ. ευρώ από  606 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον μήνα που πέρασε  θα έπρεπε να υποβληθούν συνολικά 108.100 δηλώσεις ΦΠΑ. Όμως  υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μόνο 82.755 δηλώσεις, κάτι  που σημαίνει ότι δεν υπέβαλαν δήλωση 25.345 υπόχρεοι. Δηλαδή ο  ένας στους τέσσερις ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες …αμέλησε να  υποβάλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και  συνεπακόλουθα δεν απέδωσε τον αναλογούντα  φόρο .

Επίσης τον  Απρίλιο, διενεργήθηκαν 1.462 έλεγχοι για την απόδοση του ΦΠΑ, έναντι 943 ελέγχων το Μάρτιο και βεβαιώθηκαν 25,1 εκατ. ευρώ φόροι και πρόστιμα. Όμως  εισπράχθηκαν 7,8 εκατ. ευρώ, από 8,3 εκατ. ευρώ το Μάρτιο.

Στις μεγάλες επιχειρήσεις έγιναν 48 τακτικοί έλεγχοι, βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 63,2 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις  ανήλθαν σε 15,1 εκατ. ευρώ.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης 68 προσωρινοί έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 22 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 5,6 εκατ. ευρώ.

Στους αυτοαπασχολούμενους έγιναν 75 έλεγχοι και 40 στους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου.

Ρεπορτάζ Κώστας Τσαχάκης.