Στα 7,246 δισ. ευρώ αυξήθηκε το έλλειμμα στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου

Στα 7,246 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο τετράμηνο Ιανουάριου – Απριλίου 2011, σε δημοσιονομική βάση, έναντι στόχου 6,924 δισ. ευρώ και ελλείμματος 6,371 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010…

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού (τακτικός προϋπολογισμός και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) υστερούν έναντι του στόχου κατά 1,265 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 942 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 14,473 δισ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010, κατά 9,1%.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 2010, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω τακτοποίησης εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 110.6% ή κατά 331 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του τετραμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα επί των εσόδων του 2011 σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,6%. H αύξηση αυτή οφείλεται στη διάθεση ποσού ύψους 375 εκατ. ευρώ για παλαιές οφειλές νοσοκομείων και στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 480 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, οι πρωτογενείς δαπάνες που αποτελούν τον κυριότερο δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος της προσπάθειας για τον περιορισμό των δαπανών, είναι μειωμένες κατά 0,8% ή κατά 128 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 42,5% ή 980 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης -κατά τον ορισμό του ESA95- που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, αυτό ανήλθε στο τέλος Μαρτίου στα 354,5 δισ. ευρώ ή 153% του ΑΕΠ. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε διαμορφωθεί στα 340,2 δισ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου ήταν 13,4 δισ. ευρώ έναντι 7,1 στα τέλη Δεκεμβρίου. Οι εγγυήσεις του Δημοσίου μειώθηκαν κατά 350 εκατ. στα 25,5 δισ. ευρώ.