Στην κοινοπραξία Fraport-Slentel τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Με προσφορά, που ανήλθε σε 1,234 δισ. ευρώ εφάπαξ τίμημα και 22,9 εκατ. ευρώ ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως… Διαβάστε περισσότερα…