Στο 4,80% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στη δημοπρασία των 6μηνων εντόκων γραμματίων

Μικρή πτώση, στο 4,80%, σημείωσε το επιτόκιο κατά τη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

To επιτόκιο διαμορφώθηκε 5 μονάδες βάσης (0,05%) χαμηλότερα απ’ ότι στην προηγούμενη έκδοση του Αυγούστου.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο υποχώρησε στο 4,80% έναντι 4,85%.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,02 φορές, έναντι υπερκάλυψης 3,06 φορές στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Συνολικά, το Δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ, καθώς ο ΟΔΔΗΧ είπε ότι αποδέχτηκε συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.