Συγκρατημένες οι προσδοκίες των ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων για την οικονομία

Θετικά αποτιμούν τον τερματισμό της πολιτικής αβεβαιότητας και τον σχηματισμό κυβέρνησης τα διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων.
Η τριμηνιαία έρευνα ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index που διεξάγεται στα διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ICAP Group κατέδειξε πως οι προσδοκίες των γενικών διευθυντών CEOs για την οικονομική κατάσταση της χώρας είναι συγκρατημένες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, συγκρατημένες είναι οι προσδοκίες των γενικών διευθυντών CEOs για την οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως αποτυπώνονται στη μικρή άνοδο του δείκτη στις 155 μονάδες. Την εξέλιξη του δείκτη επηρέασε θετικά η μείωση στο επίπεδο του 37% του ποσοστού των CEOs που πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα επιδεινωθεί στο επόμενο έτος, έναντι 43% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι προσδοκίες των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος είναι βελτιωμένες στο δεύτερο τρίμηνο του 2012 έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Το ποσοστό των CEOs που αισιοδοξούν ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση των επιχειρήσεών τους το επόμενο έτος αυξήθηκε σε 38% έναντι 34% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων δεν είναι αισιόδοξοι για την εξέλιξη των επενδύσεων στις επιχειρήσεις τους κατά τον επόμενο χρόνο με αποτέλεσμα να σημειωθεί πτώση του δείκτη, σε αντίθεση με τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, όπου ο δείκτης παρουσίασε άνοδο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs 87% πιστεύει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στη ζώνη του ευρώ, ενώ το 30% εκφράζει την απόλυτη βεβαιότητά του. Αντίθετα, το 13% θεωρεί ότι τελικά η Ελλάδα θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την ευρωζώνη.

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index το δεύτερο τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε στις 96 μονάδες σημειώνοντας μικρή άνοδο έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε αξιόλογη άνοδο λόγω σημαντικής μείωσης σε 32% του ποσοστού των CEOs που αναμένει το επόμενο έτος μείωση της απασχόλησης, έναντι 43% το προηγούμενο τρίμηνο. Ένας στους δύο CEOs δηλώνει ότι ο αριθμός των εργαζομένων θα παραμείνει ο ίδιος, ένα έτος μετά.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης ΕΑΣΕ-CEO Current Status Index παρέμεινε στα ίδια επίπεδα έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ενώ συνεχίζεται η ανοδική πορεία του δείκτη προσδοκιών ο οποίος διαμορφώθηκε στις 122 μονάδες.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε μικρή πτώση στις 85 μονάδες, έναντι 87 το πρώτο τρίμηνο του 2012. Ο δείκτης προσδοκιών συνέχισε την ανοδική πορεία και διαμορφώθηκε στις 138 μονάδες.

Πηγή: banknews.gr