Σχέδιο-«εφιάλτης» για τη Λαϊκή Τράπεζα

Εφιαλτικό σενάριο για τη Λαϊκή Τράπεζα και την κυπριακή οικονομία περιγράφεται σε έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, που αποτελεί πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για εξουσιοδότηση του υπουργού Οικονομικών, Βάσου Σιαρλή, να υπογράψει δέσμευση για ανάληψη ευθύνης για κρατική στήριξη της Λαϊκής. Η πρόταση περιλήφθηκε για συζήτηση και έγκριση στην ατζέντα της συνεδρίας την Πέμπτη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία αναβλήθηκε. Όπως αναφέρει το έγγραφο, «η κρατική παρέμβαση, εάν χρειαστεί, θα αποτελεί έσχατη επιλογή» και αφού «εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για αύξηση του κεφαλαίου μέσω των αγορών».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, και «σε περίπτωση που αποτύχουν οι προσπάθειες για ανακεφαλαιοποίηση μέσω των αγορών» που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αναφέρει το έγγραφο, «θα συνεπαγόταν την ανάληψη, σε πρώτο στάδιο, δυνητικής υποχρέωσης από μέρους του Κράτους ποσού μέχρι €2,5 δισ. που θα κάλυπτε το σύνολο των δράσεων για ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας».

Αυτό πρέπει να γίνει με αυστηρές προϋποθέσεις, όπως ο διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την κυβέρνηση, περιορισμοί στις απολαβές των ανώτατων αξιωματούχων, κατάργηση των bonus κ.λπ.

«Πρόσθετα», όπως σημειώνει, «θα πρέπει να υλοποιηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει κλείσιμο υποκαταστημάτων, ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων του ιδρύματος, μείωση της απασχόλησης και σημαντική μείωση των απολαβών του προσωπικού».

Πηγή: banknews.gr