Το 50% των εταιρειών θα ενταχθεί σε ρύθμιση, αλλά μόνο το 19% εκτιμά ότι θα την τηρήσει

Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις- μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, όπως προκύπτει από δική του δημοσκόπηση, θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση χρεών, αλλά πολύ λίγοι εκτιμούν ότι μπορεί να ανταποκριθούν με επιτυχία στην ολοκλήρωση της ρύθμισης (παλαιάς ή νέας).

Source:: Οικονομικές ειδήσεις από το in.gr