Τράπεζα Πειραιώς: Διευκρινίσεις για τους όρους της Α.Μ.Κ.

Σχετικά με του όρους της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, διευκρινίζονται τα εξής :

1. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να μπαίνει όριο στη συμμετοχή των παλαιών μετόχων, είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας, η οποία ανακοινώθηκε στις 23 Απριλίου 2013.

2. Η επιλογή να πραγματοποιηθεί η Α.Μ.Κ. χωρίς περιορισμό στα δικαιώματα προτίμησης, υπαγορεύτηκε από την ηθική υποχρέωση να δοθεί η δυνατότητα στους παλαιούς μετόχους να συμμετάσχουν στην Α.Μ.Κ., με δεδομένο ότι ήδη η Τράπεζα Πειραιώς είχε διασφαλίσει το ελάχιστο όριο του 10%, μέσα από τις συμφωνίες εξαγοράς των τραπεζών Γενική και Millennium. Οποιοσδήποτε περιορισμός της ιδιωτικής συμμετοχής στο 10% ή ακόμη, για παράδειγμα, στο 12%, θα απέκλειε ουσιαστικά τους παλαιούς μετόχους από την Α.Μ.Κ.

3. Η επιλογή αυτή έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), με στόχο τη μεγιστοποίηση της ιδιωτικής συμμετοχής και αντίστοιχη μείωση χρέους των κρατικών κεφαλαίων, όπως ο νόμος προβλέπει.

Πηγή: imerisia.gr