Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Millenium

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (100%) της Millennium BCP («BCP») στη θυγατρική της στην Ελλάδα Millennium Bank S.A. («MBG»), μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Πριν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η BCP ανακεφαλαιοποίησε την MBG με το ποσό των €274 εκατ πλέον των €139 εκατ που είχαν ήδη επενδυθεί από την BCP στην MBG τον περασμένο Δεκέμβριο, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ποσό της ανακεφαλαιοποίησης στα €413 εκατ.

Επιπρόσθετα, η BCP επενδύει €400 εκατ στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με παραίτηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Πηγή: Imerisia.gr