Υπό σχεδιασμό η νέα δομή του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος

Η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου και η αντιμετώπιση γνωστών διαρθρωτικών αδυναμιών στη διαχείριση της φορολογικής συμμόρφωσης θα βρεθούν στο επίκεντρο του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος που θα θεσπίσει μέχρι το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ΔΝΤ, διεθνών φορέων, των εγχώριων επιστημονικών ενώσεων, αλλά και την εμπειρία της δημόσιας διοίκησης το υπουργείο Οικονομικών θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει την υψηλή φοροδιαφυγή και διαφθορά και τις διαρθρωτικές αδυναμίες στη διαχείριση της φορολογικής συμμόρφωσης που επιτείνουν τα χρόνια προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες άμεση προτεραιότητα θα αποτελέσει η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που κρίνεται ως εντελώς απαρχαιωμένος, η υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου και η θεσμοθέτηση ειδικών διαδικασιών προκειμένου να διευκολυνθεί η υποδοχή των δηλώσεων, αλλά και η αποκρυστάλλωση της «δημόσιας στρατηγικής» για την καταπολέμηση της μόνιμης φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της συμμόρφωσης, ήτοι η ενημέρωση όλων για τις αυστηρές κυρώσεις.

Το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα θα προβλέπει «αυτοματισμούς» για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που θα στηρίζονται τα εξής προγράμματα:

  • Σε πρόγραμμα ελέγχων που θα περιλαμβάνει αυστηρές ποινές και διώξεις για τις βαριές μορφές παραβάσεων.
  • Σε πρόγραμμα για την διασφάλιση των εισπράξεων εσόδων από τους φορολογούμενους με τα μεγαλύτερα εισοδήματα.
  • Σε πρόγραμμα ενίσχυσης των μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους μεγαλύτερους οφειλέτες.
  • Σε πρόγραμμα για την ενίσχυση της συμμόρφωσης μέσα από τη δήλωση και την πληρωμή φόρων.
  • Στην επανεξέταση των αποτελεσμάτων για τη διασφάλιση των πολιτικών στόχων.