Υπ. Οικονομικών: Σχεδιάζει νέα κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγέςΓια να μπορεί να πιάνει ευκολότερα το στόχο του απαράδεκτου μέτρου που έχει επιβάλει το υπουργείο Οικονομικών και υποχρεώνει τους φορολογούμενους να πραγματοποιούν δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα ίσες με το 30% του συνολικού εισοδήματός τους.

Ένα ακόμα σχέδιο για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό τη φορά θα δοθούν κίνητρα για να μπορεί ο φορολογούμενος να πιάνει ευκολότερα τον υποχρεωτικό στόχο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, δηλαδή να πραγματοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα συναλλαγές που αναλογούν τουλάχιστον στο 30% του συνολικού εισοδήματος προκειμένου να αποφεύγει το απαράδεκτο μέτρο της επιβολής ποινής φόρου 22%. Κυριότερα από αυτά είναι να μετρούν διπλά οι e-αποδείξεις από συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα φοροδιαφυγής ή να ισχύσουν εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα. Επίσης μεταξύ των κινήτρων είναι η πρόταση για επιστροφή σε μετρητά μέρους της αξίας των συναλλαγών ή αντίστοιχη μείωση φόρου. Στα σχέδια του υπουργείου είναι και η αναμόρφωση της φορολοταρίας, καθώς δεν έχει βοηθήσει αποτελεσματικά στην αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.


Πάντως ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες αυξήθηκε το 2020 κατά 18% σε σχέση με το 2019, αλλά η μέση αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι μειωμένη λόγω της μείωσης της κατανάλωσης που προκάλεσε η υγειονομική κρίση και τα απανωτά lockdown. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών το 2020 ανήλθε σε 1,150 δισ., από 976 εκατ. το 2019, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 18%. Ο αριθμός των συναλλαγών με χρεωστικές κάρτες ανήλθε σε 1,029 δισ., από 857 εκατ. το προηγούμενο έτος, αυξημένος κατά 20%.

Οι χρεωστικές κάρτες συνέχισαν να αποτελούν το κύριο υποκατάστατο της χρήσης μετρητών, με ποσοστιαία συμμετοχή 89% στον συνολικό αριθμό συναλλαγών με όλα τα είδη καρτών πληρωμών. Ο αριθμός των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες ανήλθε σε 121 εκατ., από 119 εκατ. το 2019, αυξημένος κατά 1,68%.

Οι πιστωτικές κάρτες συμμετείχαν κατά 11% στον συνολικό αριθμό συναλλαγών. Η αξία των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών κυμάνθηκε στα 66 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 2% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Οι χρεωστικές κάρτες συμμετείχαν κατά 92% στη συνολική αξία των συναλλαγών με όλα τα είδη καρτών πληρωμών, ενώ οι πιστωτικές κάρτες συμμετείχαν κατά 8%. Ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα αυξήθηκε κατά 15%, σε 62 συναλλαγές, από 54 το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η αυξητική μεταβολή του μέσου αριθμού συναλλαγών ανά κάρτα οφείλεται στη σημαντική αύξηση του μέσου αριθμού συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα σε 65 συναλλαγές, από 56 το 2019, η οποία υπερσκέλισε τη μείωση του μέσου αριθμού συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα σε 42 συναλλαγές, από 45 το 2019.


Η μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα μειώθηκε κατά 1%, σε 3.550 ευρώ, από 3.592 ευρώ το προηγούμενο έτος. Η οριακή μείωση της μέσης αξίας συναλλαγών ανά κάρτα οφείλεται στον αριθμό και στην αξία των συναλλαγών με χρεωστικές κάρτες, δεδομένου και του μεγαλύτερου όγκου τους.

Η μέση αξία ανά συναλλαγή συνέχισε την πτωτική πορεία της και το 2020, μειωμένη σε 57 ευρώ, από 66 ευρώ το 2019 και 70 ευρώ το 2018. Η πτώση της μέσης αξίας ανά συναλλαγή καταγράφηκε τόσο στις συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες, όπου μειώθηκε σε 59 ευρώ, από 68 ευρώ το 2019, όσο και στις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, στις οποίες μειώθηκε σε 46 ευρώ, από 52 ευρώ το προηγούμενο έτος.Source link