Φοροδώρα για αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων

Φοροδώρα για τις αγορές αυτοκινήτων και ακινήτων αλλά και για επαγγελματίες επενδυτές στο Χρηματιστήριο φέρνει τροπολογία…

Source:: Οικονομία από το newsbeast.gr