Χρυσόστομος: Η Εκκλησία Κύπρου δεν θα επενδύσει στην Ελληνική Τράπεζα

Image

Το ποσοστό που κατέχει η Εκκλησία Κύπρου θα συρρικνωθεί περαιτέρω, κάτω του 5%, μετά τη μετατροπή των δικαιωμάτων προτίμησης σε μετοχές.

Διαβάστε περισσότερα…