«Όφελος για τα δημόσια ταμεία από την παρουσία αλλοδαπών στη Γερμανία»

Πολύ περισσότερα χρήματα για φόρους σε σχέση με αυτά που έλαβαν ως κοινωνικά επιδόματα πρόνοιας, πληρώνουν οι ξένοι υπήκοοι που ζουν… Διαβάστε περισσότερα…