126 προσλήψεις στις κοινωνικές δομές πέντε δήμων: Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Γαλατσίου, Καλαμάτας, Κηφισιάς και Παλλήνης και τις κοινωνικές τους δομές

oaed126 προσλήψεις στις κοινωνικές δομές πέντε δήμων
θα προχωρήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 5 δήμοι της χώρας στο πλαίσιο του β’ κύκλου του προγράμματος Κοινωνικών Δομών.

Οι εγκρίσεις αφορούν τους δήμους Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Γαλατσίου, Καλαμάτας, Κηφισιάς και Παλλήνης και τις κοινωνικές τους δομές.

 

 

 

Αναλυτικότερα:

Αγία Παρασκευή – Παλλήνη (29 προσλήψεις):

– 5 ατόμων διοικητικού προσωπικού για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία. – 7 ατόμων για την τροφοδοσία και παροχή σισιτίου.
– 3 στελεχών κουζίνας.
– 6 κοινωνικών λειτουργών.
– 4 φαρμακοποιών για τα Κοινωνικά Φαρμακεία.
– 2 καθαριστριών.

Αμαρούσιον (24 προσλήψεις):

– 6 στελεχών τροφοδοσίας και κουζίνας. – 7 διοικητικών.
– 5 κοινωνικών λειτουργών.
– 2 φαρμακοποιών.
– 2 καθαριστών.
– 1 γεωπόνου.
– 1 επιστάτη αγροκτήματος.

Γαλάτσι (21 προσλήψεις):

– 6 στελεχών τροφοδοσίας και κουζίνας. – 7 διοικητικών.
– 4 κοινωνικών λειτουργών.
– 3 φαρμακοποιών.
– 2 καθαριστών.

Καλαμάτα (24 προσλήψεις):

– 6 στελεχών τροφοδοσίας και κουζίνας. – 5 διοικητικών.
– 4 κοινωνικών λειτουργών.
– 2 φαρμακοποιών.
– 2 καθαριστών.
– 1 γεωπόνου.
– 1 επιστάτη αγροκτήματος.

Κηφισιά (28 προσλήψεις):

– 4 ατόμων για το κοινωνικό παντοπωλείο. – 8 διοικητικών.
– 5 κοινωνικών λειτουργών.
– 2 φαρμακοποιών.
– 4 καθαριστές.
– 6 στελεχών κουζίνας.