Credit Agricole και Alpha Bank επιβεβαίωσαν τις αποκλειστικές συνομιλίες για την Εμπορική


 Aθήνα
Η Credit Agricole S.A. ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας. Η Credit Agricole S.A. και η Alpha Bank στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης στις 31 Δεκεμβρίου 2012 υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες των εργασιακών συμβουλίων. Η Alpha Bank ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι θα προχωρήσει στην ενοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας και θα ολοκληρώσει το σχέδιο αναδιοργανώσεως που είχε ξεκινήσει η Credit Agricole.Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο γαλλικός όμιλος τονίζονται τα εξής:

«Η Credit Agricole S.A. ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank για την απόκτηση από την Alpha Bank του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας. Η Credit Agricole S.A. και η Alpha Bank στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης στις 31 Δεκεμβρίου 2012 υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες των εργασιακών συμβουλίων.

Η δεσμευτική προσφορά της Alpha Bank είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που έθεσαν οι αρμόδιες αρχές, ήτοι:

-Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας από την Credit Agricole S.A., η οποία έχει ήδη εισφέρει 2,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2012, προβλέπεται να αυξηθεί σε 2,85 δισ. ευρώ και η Credit Agricole S.A. προβλέπεται να εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατ. ευρώ, μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Credit Agricole S.A., σε μετοχές εκδόσεως της Alpha Bank. Η τρέχουσα χρηματοδότηση της Credit Agricole S.A. στην Εμπορική προβλέπεται να μειωθεί αντιστοίχως (0,7 δισ. ευρώ).

-Τιμή μεταβίβασης 1 ευρώ.

-Αποπληρωμή σε τρεις δόσεις – η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014 – της υπολειπόμενης αναχρηματοδότησης που θα έχει παράσχει η Credit Agricole S.A. στην Εμπορική κατά την ημέρα της μεταβίβασης, με εγγυήσεις ποιοτικών στοιχείων του ενεργητικού.

Η Credit Agricole S.A. εκτιμά ότι αυτή η διαδικασία θα βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων φερεγγυότητας της Credit Agricole S.A. για το τέλος του 2013, όπως έχουν προηγούμενα ανακοινωθεί. Είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του διάρθρωσης και την επικέντρωση στις βασικές του δραστηριότητες.

Η συναλλαγή αυτή θα συνεισέφερε στη συγκέντρωση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας.

Η Credit Agricole S.A. θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και την αγορά για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στις συνομιλίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο».

Η ανακοίνωση της Alpha Bank

Παράλληλα, και η Alpha Bank από την πλευρά της επιβεβαίωσε τις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Credit Agricole για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ελληνική τράπεζα τονίζονται τα εξής:

«H Alpha Bank ανακοινώνει, πως έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Credit Agricole S.A. για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. Η εξαγορά αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2012 μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβουλεύσεως με εκπροσώπους των εργαζομένων της Credit Agricole S.A.

Η Alpha Bank, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εξαγοράζει την Εμπορική Τράπεζα A.E. ενισχυμένη κεφαλαιακά κατά 2,85 δισ. ευρώ. Η Credit Agricole S.A., πέραν της κεφαλαιακής ενισχύσεως ύψους 2,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2012, θα καταβάλει, πριν την εξαγορά, επιπλέον κεφάλαια ύψους 0,5 δισ. ευρώ.

Επιπροσθέτως, η Credit Agricole S.A. θα αγοράσει ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους 150 εκατ. ευρώ μετατρέψιμο σε μετοχές. Η Credit Agricole S.A. θα έχει την ευχέρεια μετατροπής του ομολόγου σε κοινές μετοχές Alpha Bank, τηρουμένων των προϋποθέσεων και των όρων της ομολογιακής συμβάσεως.

Η Alpha Bank θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. έναντι συμβολικού ανταλλάγματος σύμφωνου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με τη συμφωνία αυτή το ενοποιημένο σχήμα ενισχύεται κεφαλαιακά κατά 3 δισ. ευρώ και συμβάλλει στο υπάρχον σχέδιο ανακεφαλοποιήσεως της Τραπέζης.

Η Alpha Bank, θα προχωρήσει στην ενοποίηση της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και θα ολοκληρώσει το σχέδιο αναδιοργανώσεως που είχε ξεκινήσει η Credit Agricole S.A. μετά την εξαγορά της το 2006. Η ενοποίηση των εργασιών αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, με το πλήρες όφελος των συνεργειών λειτουργικού κόστους να εκτιμάται σε 150 εκατ. ευρώ ετησίως, λόγω σημαντικών οικονομιών κλίμακας.

Η εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς το ενιαίο σχήμα θα κατέχει pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα 19% στις καταθέσεις και 25% στις χορηγήσεις, και ηγετική θέση στη στεγαστική πίστη και στα επιχειρηματικά δάνεια. Το pro forma συνολικό ενεργητικό θα ανέρχεται σε Ευρώ 78 δισ., με βάση την 31 Μαρτίου 2012.

Πηγή: In.gr